Profil: Veronika Šuchtová - Profil makléra

Ing. Veronika Šuchtová

Gepard finance
„Niekedy trvá aj celý život, kým pochopíme, že problémy tu nie sú na to, aby nás trápili, ale na to, aby nás posunuli vpred.“

Vzdelanie:

Ekonomická univerzita v Bratislave – Medzinárodný manažment

Pracovné skúsenosti:

  • Október 2013 – marec 2021 – MARSANN IT / senior finančný analytik a kontrolór
  • November 2011 – máj 2013 – VÚB banka / produktový špecialista na hypotéky
  • November 2009 – apríl 2011 – Finportal / administratíva provízií a vymáhanie pohľadávok

O sebe:

Financiám a analýzam sa venujem už viac ako 10 rokov, pretože ma táto oblasť veľmi zaujíma, napĺňa a prináša každodenné výzvy.

Za svoj najväčší kariérny úspech považujem vytvorenie komplexného systému a metodiky plánovania nákladov a ziskov, sledovanie reálneho stavu hospodárskeho výsledku oproti plánovanému a následné opatrenia. Bol to dlhoročný proces, v rámci ktorého som stála uprostred premeny malej firmy na veľkú, s čím bolo spojených aj množstvo zmien a krízových situácií, ktorým som musela čeliť, a ktoré ma z odborného hľadiska výrazne obohatili.

Ako finančný analytik a kontrolór som pripravovala projekty na ďalšiu expanziu spoločnosti, analýzy portfólia, rozpočet, finančný a obchodný plán a kontrolovala ich plnenie.

Podieľala som sa na finančnom plánovaní so zameraním na zabezpečenie finančnej stability spoločnosti a analýze výsledkov hospodárenia. Sledovala som peňažné toky a zabezpečovala správu pohľadávok a záväzkov.

Pôsobnosť v GEPARD FINANCE

V spoločnosti GEPARD FINANCE som zodpovedná za správu provízií, finančné analýzy a controlling.

Spracovávam provízne a odmeňovacie nároky maklérov, kontrolujem províznu dokumentáciu z banky a zabezpečujem komunikáciu s finančnými inštitúciami, bankami, maklérskou sieťou a účtovníkmi. Vypracovávam pravidelné finančné analýzy a plány spoločnosti, sledujem obrat, zisk a hospodársky výsledok firmy. Zabezpečujem procesnú podporu, poskytovanie konzultácií a poradenstvo aj v súvislosti s interným informačným systémom.

Teší ma, že môžem pracovať v tíme špičkových odborníkov a že mám dôveru vedenia, vďaka ktorej môžem rozvíjať seba a aj firmu.

Rezervujte si termín bezplatnej konzultácie

Nechajte mi kontakt a rád sa vám ozvem.