Developerský projekt - THURZOVE<BR>SADY

THURZOVE
SADY

THURZOVE<BR>SADY

Moderné bytové domy v zdravej časti obce.

Myšlienka projektu Bytové domy – Thurzove sady Bytča vznikla na základe dlhodobého nedostatku bytovej výstavby v meste Bytča.

Parcely, na ktorých je projekt umiestnený, sa nachádzajú v mestskej časti Veľká Bytča, lokalite za Sadom, ktorá je rozvojovou časťou mesta s potenciálom umiestniť bývanie sídliskového typu. Projekt sa realizuje s načasovaním do jednotlivých etáp výstavby do etáp, a s tým súčasne aj cenotvorbu stavebných pozemkov, ktorá bude podporená už prebiehajúcou výstavbou a zvyšovaním atraktívnosti lokality na bývanie.

Ceny pozemkov zohľadňujú aj vysokú pridanú hodnotu vybudovaním polyfunkčných budov s vysokým štandardom občianskej vybavenosti a oddychovej zóny v tesnej blízkosti výstavby projektu.

V tejto zóne sa bude nachádzať celé spektrum obchodov a služieb, ktoré zabezpečia vlastníkom bytov komfortné nakupovanie a relax v pešom dosahu od bývania.
Predpokladá sa, že budúci vlastníci bytov budú z väčšej miery mladé rodiny, preto sa v projektoch uvažuje aj s vybudovaním Materskej školy.

Viac informácií o projekte nájdete tu.

Máte záujem?

Napíšte nám

Gepard Gold