Profil: Silvia Kleknerová - Profil makléra

Mgr. Silvia Kleknerová

Gepard finance
„Ak sa ti niečo nepáči, zmeň to. Ak to nemôžeš zmeniť, zmeň svoj postoj.“ Maya Angelou

V z d e l a n i e

Obchodná Akadémia, Košice / Financie , Bankovníctvo , investovanie
Univerzita Komenského, Bratislava  /Fakulta Managmentu a marketingu / manažment , marketing

P r a c o v n é  s k ú s e n o s t i  

2002 -2016- ČSOB leasing,a.s
Špecialista platobného styku   - realizovanie úhrad, reklamácie a komunikácia s bankou, prístupy k účtom pre zamestnancov, zmena a príprava bankového  SW Multicash( SEPA platby) . Finančný špecialista - účtovanie bankových výpisov, preúčtovanie úhrad,pokladňa. Špecialista správy produktov  - Zmluvná dokumentácia externej siete, Správca provízneho systému  Marketingový špecialista - Support  obchodnému oddeleniu, kalkulácie, spolupráca s externou  agentúrou  pri organizovaní   spoločenských podujatí,  realizácia a komunikácia pri výrobe reklamných bannerov, monitoring  trhu.
2017-2018 - ING Business Shared Services  
2019 – Gepard Finance , s.r.o. 

O m n e

Moje 14 ročné pôsobenie v ČSOB leasingu, bolo pre mňa tou najdlhšou a najlepšou školou pri  vstupe do finančného sveta. Veľmi veľa som sa naučila a stretla  množstvo úžasných ľudí. Prešla som si viacerými pozíciami,  čo ma vždy posúvalo o krok vpred. Svoje poznatky som  si obohatila v ING Business  Shared  Services , kde som zabezpečovala platby  v rámci EÚ a komunikovala s ľudmi z rôznych krajín.  Som nesmierne rada , že môžem  svoje  doterajšie nadobudnuté skúsenosti  ponúknuť  aj spoločnosti  Gepard Finance.  Človek by mal v živote prekonávať sám seba  čeliť strachu  a prijímať výzvy , ktoré mu život ponúka. Keďže môj strach spočíval v lietaní ,odletieť do Kanady na trojmesačný jazykový pobyt  bola jedna z výziev, ktorá mi obohatila nielen jazykové ale aj osobné a životné skúsenosti.

 

Rezervujte si termín bezplatnej konzultácie

Nechajte mi kontakt a rád sa vám ozvem.