Profil: Peter Polák - Profil makléra

Peter Polák

Gepard finance
„Nikdy nevieme, za ktorou zákrutou cesty života sa nachádza úspech. Jediná možnosť ako to zistiť je vykročiť vpred.

V z d  e l a n i e

Univerzita sv.Cyrila a Metoda / Fakulta Marketingovej Komunikácie

P r a c o v n é  s k ú s e n o s t i

  • Poisťovňa Genertel / Obchodný riaditeľ
  • Zuno Banka / Zuno Zone Manager
  • mBank / Regionálny Riaditeľ, Kiosk Leader
  • BKS úspech / zodpovednosť za popisovanie procesov
  • BPT Leasing / leasingový špecialista

P ô s o b n o s ť

Od 2015 som v Gepard Finance a mám nastarosti obchodnú a akvizičnú činnosť, rozvoj obchodnej siete špecialistov a partnerských spoločností.

S ú č a s n o s ť

Od roku 2016 pracujem ako regionálny riaditeľ pre západné Slovensko. Som zodpovedný za rozvoj a riadenie obchodu, vzťahy a akvizície významných obchodných partnerov.

O m n e

K mojim najväčším životným úspechom radím pôsobenie v mBank, kde sa mi podarilo vytvoriť výborný obchodný tím, s ktorým sme dominovali v oblasti získavania nových klientov. S mnohými ex-kolegami spolupracujem a komunikujem dodnes.

Spája nás dôvera a dlhodobé vzťahy, ktoré považujem v obchode aj živote za klúčové.

V súkromnom živote žijem rodinným životom, k mojim záľubám patrí športové strelectvo, rybárstvo, vodné športy a offroad. 

Vážim si poctivú prácu a "pravých machrov" vo svojom fachu. V Gepard Finance som práve takýchto fachmanov našiel a teší ma, že spolu tvoríme firmu, ktorá naozaj funguje.

Som tiež velmi rád, že mám možnosť spolupracovať so špičkovými profesionálmi aj zo strany obchodných partnerov Gepard Finance - Realitnými kanceláriami a realitnými maklérmi. Najviac ma na tom všetkom baví, že som v spoločnosti ludí s ktorými si rozumieme odbodne, ale aj ľudsky. 

Rezervujte si termín bezplatnej konzultácie

Nechajte mi kontakt a rád sa vám ozvem.