• MOTTO

    Dlhodobou profesionálnou starostlivosťou o našich klientov vytvárame spokojnú "rodinu", ktorá vďaka našej spolupráci lepšie hospodári so svojím časom, informáciami a financiami.

Žijeme v rýchlej dobe plnej zmien, kde jedinou konštantou nášho konania je zmena. V dobe, kde sú zmeny závislé od času a informácií určujúcim prvkom nášho rastu, profitu a spokojnosti. Čas si nemôžeme kúpiť, nemôžeme ho zastaviť, nemôžeme si ho odložiť. Čas je dôležitá premenná, ktorej je stále málo.

 

Nejde nám iba o čas - ako mernú jednotku, konštantu. Všetci by sme chceli byť spokojní teraz, v momente, v ktorom žijeme. K základným predpokladom našej ľudskej spokojnosti patrí predovšetkým domov ako útočisko, pokojný ostrov v mori každodenných problémov a starostí, strecha nad hlavou.


Neľahkou úlohou našej spoločnosti GEPARD FINANCE je, aby sa stala pre Vás všetkých, ktorí chcete budovať, skrášľovať, pretvárať svoj domov alebo z iného dôvodu investovať do nehnuteľnosti, Vaším dôveryhodným partnerom a sprievodcom v mori informácií finančných produktov pri prefinancovaní Vášho bývania.


Dlhodobou profesionálnou starostlivosťou o našich klientov vytvárame spokojnú "rodinu", ktorá vďaka našej spolupráci lepšie hospodári s časom, informáciami a svojimi financiami. 

V  mene celého tímu našej spoločnosti sa tešíme na vzájomnú spoluprácu.