Profil: Matej Kováčik - Profil makléra

Matej Kováčik

 • Provízie | Metodika | Controlling
 • Kutlíkova 17 (budova Technopol)
 • 852 50 Bratislava
 • matej.kovacik@gepardfinance.sk
 • +421 948 081 088
Gepard finance
„Urobiť vec, ktorej sa bojíme, je prvý krok k úspechu.“

Pr a c o v n é  s k ú s e n o s t i
 
 • od 3/2017 - GEPARD FINANCE / controlling, provízie. metodika
 • od 3/2016 - Sberbank  / vedúci oddelenia Business Intelligence
 • od 3/2014 - Sberbank / riadenie alternatívnych distribučných kanálov
 • od 10/2008 - OTP banka / riadenie pobočkovej siete
 • od 10/2007 - OTP banka / bankový špecialista na pobočke
 
10 ročné skúsenosti v bankovom sektore na rôznych pozíciách v oblasti ridenia a podpory retailového biznisu, CRM, kampaňového manažmentu a controllingu.
 
P ô s o b n o s ť  v  G e p a r d  F i n a n c e
 
V GEPARD FINANCE pôsobím od roku 2017. Hlavné oblasti pôsobenia:
 
 • provízie 
 • reporting
 • metodika
 • vývoj interného systému a aplikácie

Rezervujte si termín bezplatnej konzultácie

Nechajte mi kontakt a rád sa vám ozvem.