Profil: Ľubomír Satko - Profil makléra

Ľubomír Satko

Gepard finance
„Dodávať kvalitu je najlepší marketing“

V z d e l a n i e

  • Ekonomická Univerzita v Bratislave / odbor financie, bankovníctvo, investovanie 

P r a c o v n é  s k ú s e n o s t i 

  • Slovenská sporiteľňa,a.s / prémiový bankár
  • Unicredit Bank Czech republic and Slovakia,a.s.  / riaditeľ pobočky
  • VÚB,a.s. / hypotekárny špecialista
  • Domov seniorov Lamač - vedúci ekonomického úseku

O m n e

V živote som sa stretol s množstvom výziev a nikdy som žiadnu neodmietol. Je to tým ako ma moji rodičia vychovali a čo som v živote zažil. Riadim sa myšlienkou, že každý problém sa dá vyriešiť a pristupujem k životu s pozitívnou energiou. Počas mojej kariéry som najviac času strávil v bankovníctve a vo financiách. Za môj najväčší úspech považujem možnosť viesť najlepšiu pobočku v Bratislave v rámci Unicredit bank. Minulý rok ale prišla nová výzva, a to stať sa marketingovým špecialistom v Gepard Finance. Prijal som ju s veľkou pokorou a odhodlaním posunúť marketing v jednej z najvýznamneších hypotekárnych firiem na Slovensku dopredu a podporiť image a postavenie značky na trhu. Mám možnosť využiť svoje kreatívne myslenie a kopu nápadov. Bez podpory vedenia firmy by som to nedokázal.

Od svojich 6 rokov som sa venoval spoločenským tancom a po 13 ročnej kariére som tanec musel opustiť. Odvtedy sa viac ako 15 rokov venujem hudbe (mixáži, produkcií, spevu či koučingu) a posledný rok grafickej tvorbe či video produkcií. Venujem sa tomu, čo ma skutočne baví, dáva mi energiu a každý deň ukazuje nové smery a možnosti.

Rád sledujem dianie okolo seba, vzdelávam sa a učím novým veciam. Viem, že iba kvalitnými informáciami rozvíjam svoju osobnosť a je za mojou prácou vidieť výsledky. 

Viac ako 30000 spokojných klientov, ktorým sme pomohli s hypotékou.

  • Bezplatné služby
  • Profesionálny prístup a servis
  • Bývajte rýchlo a pohodlne s najlepšou hypotékou na trhu

Pomôžeme vám získať najvýhodnejšiu hypotéku

Vyplňte kontaktné údaje a stretnite sa s naším hypotekárnym špecialistom vo vašom regióne, pomôže vám vyjednať tie najlepšie podmienky.Všetky naše služby sú bezplatné