Profil: Jaroslav Kapusta - Profil makléra

Jaroslav Kapusta

Gepard finance

P r a c o v n é  s k ú s e n o s t i

  • 1.9. 1993 - 31.3. 1998  Investičná a rozvojová banka a.s.
  • 1.4. 1998 - 28.2. 2011  Československá obchodní banka a.s.
  • 1.3. 2011  do súčsnosti Gepard finance s.r.o

O m n e 

Pred nástupom do spoločnosti Gepard som pôsobil takmer 18 rokov v bankovom sektore, kde som dlhoročne zastrešoval oblasť metodiky a predaja hypotekárnych úverov.

Svoju bankovú kariéru som začal 1.9.1993 v Invetičnej a rozvojovej banke a.s. najskôr ako pokladník, neskôr ako referent na oddelení Medzinárodného platobného styku a devízovách účtov.

Dňa 1.4.1998 som nastúpil do Československej obchodnej banky, kde som pôsobil na rôznych pozíciách v rámci pobočkovej siete a od januára 2005 som mal na starosti predaj hypotekárnych a spotrebiteľských úverov v pobočkovej sieti banky. 
V tomto čase som aktívne participoval na redizajne metodiky hypotekárnych úverov v ČSOB.

Od 1.3. 2007 som začal v ČSOB pôsobiť v rámci novovznikutej Divízie externých partnerov ako manažér pre externé siete a bol som tak pri počiatku externej spolupráce ČSOB s externými sprostredkovateľmi.

Náplňou mojej práce bolo riadenie predaja hypoték prostredníctvom externých partnerov banky, zabezpečovanie obchodnej a akvizičnej činnosti voči externým partnerom, nadväzovanie spoluprác s maklérskymi spoločnosťami a tiež zabezpečovanie metodickej a procesnej podpory voči tretím stranám.

Od 1. marca 2011 som pracoval ako obchodný riaditeľ spoločnosti GEPARD FINANCE, kde som bol zodpovedný za rast a rozvoj obchodnej siete na Slovensku.
V januárí 2017 som sa stal Generálnym riaditeľom spoločnosti Gepard finance.

 

 

Rezervujte si termín bezplatnej konzultácie

Nechajte mi kontakt a rád sa vám ozvem.