• Čo je hypotéka

    Hypotéka je úver, ktorý je poskytnutý bankou a je zabezpečený záložným právom k nehnuteľnosti, ktorá sa vždy musí nachádzať na území SR.

Úver, ktorý je použitý ako investícia do nehnuteľnosti, sa nazýva účelový.

Úver, bez preukazovania účelu sa nazýva tzv. bezúčelový úver. Takému úveru sa hovorí aj Americká hypotéka.

Hypotekárny úver je splácaný pravidelnými splátkami podľa dohodnutého splátkového kalendára. Najčastejšou variantou sú pravidelné mesačné anuitné splátky, ktorými platíte úroky a aj umorujete požičanú čiastku.

Po celú dobu trvania úveru ste stále majiteľom nehnuteľnosti, financujúca banka tu má iba záložné právo, ktoré pochopiteľne zaniká po úplnom splatení hypotéky.


Hypotéka Vám nijako neobmedzuje užívanie nehnuteľnosti. Iba prostredníctvom záložného práva zabraňuje jej prevodu a banka si tak chráni svoju nesplatenú pôžičku.

 

Súvisiace odkazy: 

Hypotéka