• Príprava na stretnutie so špecialistom

  Výhodou spolupráce s finančnými sprostredkovateľmi GEPARD FINANCE je práve to, že sú schopní Vám počas jednej schôdzky predložiť ponuky od bánk a pomôcť s porovnaním konkrétnych návrhov. Tým Vám ušetria drahocenný čas.

Pokiaľ máte záujem získať hypotekárny úver s najvýhodnejšími podmienkami na trhu, je dôležité mať prehľad o ponukách celého hypotekárneho trhu. To samozrejme znamená navštíviť všetky hypotekárne banky a dohodnúť si schôdzku, pri ktorej získate ponuku podľa Vašich požiadaviek a parametrov, čo je samozrejme dosť časovo náročné. Navyše je nutné jednotlivé návrhy porovnať. To môže byť pre Vás veľmi neľahký a možno aj neriešiteľný problém.

Vďaka skúsenostiam a dlhodobej praxe, Vám môže finančný sprostredkovateľ GEPARD FINANCE ponúknuť riešenie takmer v každej situácii.

Ďalšou výhodou je úzka spolupráca s jednotlivými hypotekárnymi bankami, ktorá vyplynula z dlhodobej spolupráce a výšky objemov zrealizovaných úverov. Banky našej spoločnosti poskytujú benefity vo forme rôznych zliav na poplatkoch za spracovanie úveru, bankových poplatkoch, úrokových sadzbách a v neposlednej rade tiež prednostným a rýchlejším spracovaním hypoték.

Služby finančných sprostredovateľov sú s ohľadom na šírku poskytovaných služieb finančne náročné. Klientom sú však poskytované bezplatne, pretože všetky náklady hradí vždy príslušná banka, pre ktorú sa nakoniec rozhodnete. Zo spolupráce so sprostredkovateľmi GEPARD FINANCE pre Vás teda neplynú žiadne ďalšie poplatky.

V krajinách s vyspelým hypotekárnym trhom dohadujú sprostredkovatelia až 80 % všetkých zrealizovaných hypotekárnych obchodov.

Spolupráca s nami je neuveriteľne ľahká

 • oslovte naše najbližšie obchodné miesto v mieste Vášho bydliska, alebo si dohodnite stretnutie prostredníctvom jednoduchého formulára

 • náš finančný sprostredkovateľ ako špecialista v danom obore Vás poinformuje o celom procese, v ktorom Vás bude sprevádzať
   
 • spoločne preberiete Vaše možnosti a požiadavky, Vaše príjmy a výdaje
   
 • finančný sprostredkovateľ by sa od Vás mal tiež dozvedieť, akú nehnuteľnosť chcete s pomocou hypotéky kúpiť
   
 • podpíšete súhlas so spracovaním osobných údajov
   
 • spoločne vyberiete najvýhodnejší typ financovania priamo pre Vás
   
 • spoločne zhromaždíte podklady k vybaveniu úveru, predovšetkým k Vašim príjmom a vyplníte formulár banky
 • finančný sprostredkovateľ za Vás odovzdá kompletnú úverovú zložku do banky a ďalej spolupracuje s bankou na rýchlom spracovaní
 • po schválení úveru s Vami podpíše úverové zmluvy a pomôže Vám s prípravou podkladov pre čerpanie úveru
   
 • s finančným sprostredkovateľom ste v kontakte až do úplného dočerpania úveru, vrátane následnej starostlivosti aj v dobe konca fixácie.

Ako sa pripraviť na prvú stretnutie so sprostredkovateľom

Pre vybavenie Vášho hypotekárneho úveru je nutné poznať Vaše príjmy a finančné možnosti. Preto:

 • pred stretnutím je potrebné spočítať si presnú výšku čistých príjmov
   
 • ideálne je vziať si so sebou na schôdzku min. 3 výplatné pásky, prípadne daňové priznanie za posledný rok
   
 • dôležité sú tiež výdaje, ubezpečte sa, že poznáte dobre splátky všetkých svojich úverov, leasingov a ďalších záväzkov
   
 • z tohto dôvodu si vezmite tiež min. 1 výpis z Vášho bežného účtu, z ktorého záväzky splácate
   
 • na stretnutie si nezabudnite vziať občiansky preukaz, prípadne aj ďalší preukaz totožnosti
   
 • vyššie uvedené platí aj u prípadných spolužiadateľov o hypotekárny úver
   
 • pokiaľ sa stretnutia zúčastníte sami a aj tak máte záujem, aby v úvere figuroval i niekto ďalší, zaistite si pred schôdzkou tiež jeho rodinné pomery, teda konkrétne, či je ženatý/vydatá, koľko má detí, ďalej je dôležitý jeho/jej vek (respektíve dátum narodenia) a vzdelanie
    

Potrebné údaje o plánovanej investícii:

 • pred stretnutím si tiež premyslite zámer svojho financovania
   
 • máte záujem o kúpu bytu, rodinného domu, pozemku, či o rekonštrukciu, alebo refinancovanie
   
 • ak už máte vybratú konkrétnu nehnuteľnosť, alebo podpísanú rezervačnú zmluvu či zmluvu o budúcej zmluve, všetky tieto dokumenty si zoberte so sebou
   
 • ďalej je dôležité rozmyslieť si, či máte záujem o financovanie 100 % z kúpnej ceny alebo máte možnosť použiť nejaké vlastné prostriedky, pokým áno, tak v akej výške a o akú vysokú hypotéku teda budete žiadať.

Na nás sa môžete spoľahnúť - SME ZÁRUKOU SOLÍDNOSTI

Naše služby sú poskytované kompletne, rýchlo a zadarmo. Urobíme maximum pre to, aby ste boli zo spolupráce s nami nadšení!

Odborné kvality a znalosti finančných sprostredkovateľov GEPARD FINANCE sú stále aktívne rozvíjané, nie len zo strany bankových domov, ale predovšetkým našou firemnou metodickou činnosťou, zavedeným systémom vzdelávania, školeniami, pravidelnými informáciami a sprostredkovávaním aktualít z celého finančného trhu.

Sprostredkovatelia majú detailné znalosti o všetkých podmienkach poskytnutia úveru v jednotlivých bankových domoch, profesionálne sa orientujú na finančnom trhu, v aktuálnych ponukách hypotekárnych domov a úzko spolupracujú s pracovníkmi jednotlivých bánk.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami!