Hypotéka bez poplatku

Hypotéka bez poplatku

Nechcete banke platiť vysoké poplatky za vybavenie hypotéky, vedenie úveru alebo poistenie úveru?

Chcete si jednoducho spriehľadniť Vaše platby?

Využite naše služby - hypotéka bez poplatku
Podstata hypotéky bez poplatku
Klient nemusí na začiatku vybavenia hypotéky disponovať žiadnymi voľnými prostriedkami.

V začiatku vybavenia hypotekárneho úveru a aj v priebehu jeho splácania okrem mesačných splátok úveru hradí aj rôzne poplatky banke (za vybavenie úveru, za správu úveru, poistenie úveru).

V prípade služby Hypotéky bez poplatku, sú štandardné poplatky vyberané formou navýšenej úrokovej sadzby. Bežná úroková sadzba, ktorá zodpovedá voľbe druhu hypotéky a dĺžka fixácie, je v prípade služby Hypotéka bez poplatku navýšená o odchýlku, ktorá odráža poplatky za konkrétny úverový obchod.

Poznámka: navýšenie sadzby vychádza najlacnejšie pri úvere s väčším objemom, prípadne dlhšou dobou splatnosti

Výhody služby:

  • Klient nemusí pre vybavenie HU disponovať hotovosťou na úhradu poplatkov.
  • Získa možnosť zjednodušenia a sprehľadnenia platieb za služby poskytované bankou.
  • Klient získa možnosť zníženia daňového základu v dôsledku odpočtu takto v úrokoch zahrnutých poplatkov.