Hypotéka so sprostredkovateľom či osloviť banku napriamo? Urobte správne rozhodnutie

Hypotéka so sprostredkovateľom či osloviť banku napriamo? Urobte správne rozhodnutie

Hypotéka so sprostredkovateľom či osloviť banku napriamo? Urobte správne rozhodnutie

 Ako funguje trh s hypotekárnymi poradcami – sprostredkovateľmi?

V súčasnosti, ale aj v minulosti sme boli svedkami rôznych rozporuplných vyjadrení v médiách o činnosti finančných sprostredkovateľov. Dovolím si tu opísať stručne, ako funguje finančné sprostredkovanie hypotekárnych úverov a uviesť na pravú mieru vyjadrenia v médiách, ktoré sa z pohľadu sprostredkovania hypotekárnych úverov, nezakladá na pravde.

Aj keby som predpokladala vysokú finančnú gramotnosť klienta, tak podľa môjho názoru, nie je možné, aby si sám klient zistil relevantné údaje zo všetkých bánk. 
Ak už niekto „obiehal“ banky, tak veľmi dobre vie, že získať porovnateľnú ponuku z bánk, je veľmi ťažké, keďže jednotlivé banky majú rôzne výstupy, ktoré sú často veľmi neprehľadné, neobsahujú všetky údaje a aj samotný pracovník častokrát zakomponuje do ponuky hypotéky ďalšie produkty, ktoré úplne skresľujú relevantnosť porovnávania bánk.

Nehovoriac o tom, že aj úroveň bankových pracovníkov je často viac ako otázna , samotný klient nemá šancu sa dozvedieť ako skúsený je pracovník banky, ktorý sedí pred ním, či svoju prácu ovláda, alebo sa práve len učí. Veľmi dôležitý je i fakt, a to hovorím z vlastnej skúsenosti, že bankový pracovník zahltený dennými povinnosťami vo svojom zamestnaní, ani len netuší ako stojí konkurencia, čo je a čo nie je možné na hypotekárnom trhu vyriešiť. 

 Pozor na negatívny záznam v registri 

A tak sa často stáva, že bankový pracovník navrhne klientovi nech si podá „nezáväznú“ žiadosť o hypotéku, veď predsa ho to nič nestojí, aspoň bude mať prehľad, akú hypotéku mu banka poskytne. Len akosi zabudne povedať klientovi, že tá žiadosť znamená záznam v úverovom registri. Vo svojej praxi riešim veľmi často rôzne podivné „žiadosti“, o ktorých klient nemá ani len zdanie, že také niečo podpísal a častokrát sa stáva, že táto „nezáväzná“ žiadosť skončí v úverovom registri ako zamietnutá a to už má ďalekosiahle následky pre klienta do budúcna. Zamietnutá žiadosť v úverovom registri je považovaná bankami za negatívny záznam, ako by bol klient neplatič. K takémuto nechcenému záznamu môže klient v jednej nemenovanej banke prísť jednoducho aj po telefóne, keď má spustnú službu „biometria hlasu“, bankový pracovník sa ho opýta, či chce vedieť aká hypotéka by mu vyšla, ups a už má záznam v úverovom registri a ani o tom netuší. V lepšom prípade má klient „nezáväznú“ žiadosť evidovanú ako schválený úver a potom klient naháňa doklad z banky, že tento schválený úver nečerpal, čo znamená nemalé nervy pre klienta, aby sa k takémuto potvrdeniu dostal.

 Skúsený hypotekárny poradca Vám vie pomôcť vo veľa veciach

Ďalší významný bod, v čom vie skúsený hypotekárny poradca pomôcť, je posúdenie či je klientom kupovaná nehnuteľnosť právne v poriadku. Napríklad z mojej praxe viac ako 80% existujúcich „starších“ rodinných domov je právne problémových, z pohľadu rôznych drobných čiernych stavieb na pozemku alebo pre nevysporiadané prístupové cesty k nehnuteľnosti. Bankový pracovník nie je v kontakte s predávajúcimi alebo realitnou kanceláriou, nevie zistiť okolnosti nehnuteľnosti a ani to nie je v jeho pracovnej náplni.

Takže čo urobí? Zbalí žiadosť o hypotéku spolu so znaleckým posudkom a pošle to na centrálu banky na schválenie. A čo sa stane? V lepšom prípade schvaľovateľ povie, čo je potrebné na nehnuteľnosti opraviť. Legalizácia čiernych stavieb často trvá niekoľko mesiacov. To znamená, že klient sa dostáva veľakrát do neriešiteľnej situácie. Ale čo sa stáva najčastejšie, banka úver zamietne pre nesúlad skutkového stavu nehnuteľnosti s právnym stavom. A pre klienta to znamená zamietnutá žiadosť v úverovom registri. Čo znova znamená, že uvedený záznam banky posudzujú ako by bol klient neplatič, pretože neexistuje záznam v úverovom registri o dôvode zamietnutia a banka klientovi nevystaví žiadne potvrdenie o tom, prečo mu úver zamietla.
Toto sú úplne reálne každodenné situácie v mojej práci.

Sprostredkovanie finančných služieb a finančné poradenstvo sú upravené osobitným zákonom a to Zákon č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve zákona, v zmysle toho zákona sprostredkovateľ nesmie prijímať finančné a ani iné dary za svoju prácu od klienta, províziu mu vypláca banka. ALE to neznamená, že túto províziu banka potom premietne do hypotekárneho úveru klientovi. 

Robím úvery už viac 17 rokov. Hypotéky začali reálne fungovať na Slovensku pred 17 rokmi. V tom čase som pracovala ako riaditeľ pobočky a môj mesačný plán na hypotéky bola jedna maximálne dve hypotéky za mesiac na celú pobočku. Dnes má na pobočke jeden hypotekárny špecialista bežne plán aj 3-5 hypoték denne, čo je naozaj veľké číslo a veľký posun za tých 17 rokov. Doba sa výrazne zmenila.

 Platí klient províziu za sprostredkovanie hypotéky?

Na základe mojich dlhoročných skúsenosti si dovolím toto vyhlásenie: NIKDY nebola provízia, ktorú platí banka sprostredkovateľovi, premietnutá do úveru klienta, s výnimkou krátkeho obdobia v jednej nemenovanej banke pred niekoľkými rokmi. 

Naopak klient má možnosť vybrať si najlepšiu ponuku zo všetkých bánk, už len tým ušetrí nemalé prostriedky. A keď ide o dobrého a skúseného finančného sprostredkovateľa, ktorého si banka váži, tak takýto sprostredkovateľ vie často vylobovať pre klienta aj lepšie podmienky, ako by ich dostal v samotnej banke. Pretože, som o tom presvedčená, že banky radi zaplatia za vedomosti skúseného sprostredkovateľa. Pre banku to v konečnom dôsledku znamená nemalú úsporu nákladov. Verejnosť asi nevie, že vo väčšine bánk viac ako polovicu hypoték prinesú do banky sprostredkovatelia. Keby neexistovalo sprostredkovanie hypoték, tak by banky museli mať oveľa viac pobočiek, pracovníkov, techniky, nehovoriac o tom, že hlavne vo väčších mestách je obrovský problém pre každú banku získať skúseného hypotekárneho poradcu. V súčasnosti, vzhľadom na neustále zvyšujúce sa nároky bánk na svojich pracovníkov na pobočkách, už z ďaleka táto práca nie je atraktívna práca.

 Aký je teda verdikt: sprostredkovateľ alebo priamo banka

Neviem prečo vôbec vznikajú názory, že hypotéka cez sprostredkovateľa je pre klienta nevýhodnejšia. Ono je to asi ako vždy, ide o nejakú prapodivnú štatistiku, ako sa hovorí, štatistika je správny súčet nesprávnych čísiel. A ako v každej profesii sú aj dobrí aj zlí, skúsení a menej skúsení, tak si treba nájsť len toho dobrého a skúseného. 
Zákon o finančnom sprostredkovaní platný od roku 2010, podľa môjho názoru, priniesol len ďalšiu byrokraciu, nové pracovné miesta v Národnej banke Slovenska, ale nič sa na trhu nezmenilo. Zavedenie uvedeného zákona som spočiatku privítala a myslela som si, že to pomôže na trhu so sprostredkovateľmi odstrániť poradcov v „maturitnom obleku“, ako im ja hovorím, poradcov, ktorí bez akýchkoľvek skúseností „radia“ ľuďom. Aj banky majú v tomto nie úplne čisté svedomie. Lebo banka vie veľmi dobre rozlíšiť kto len privedie klienta na pobočku, o hypotékach nevie ani základné veci a pracovník banky celý úver spracuje a zabezpečí. Takýto „sprostredkovateľ“ dostane rovnakú províziu ako naozaj fundovaný profesionálny sprostredkovateľ, ktorý má za sebou roky skúseností a banke prinesie hotové kompletné podklady, s ktorými môže banka celý úver jednoducho sprocesovať. Na hypotekárnom trhu je vysoká konkurencia a banky nemajú odvahu zrušiť zmluvy s takými sprostredkovateľmi, ktorí robia zlé meno nášmu remeslu. Banky by mali nabrať odvahu, zrušiť zmluvy s nekvalitnými sprostredkovateľmi a vyčistiť trh. V konečnom dôsledku by to znamenalo, že v bankách budú dostávať iba kvalitné podklady, t.j. procesy v bankách budú rýchlejšie a menej problémové, klienti budú spokojnejší a poradenstvo bude naozaj poradenstvo. Kvalitné finančné poradenstvo znamená pre klientov úsporu v každom ohľade, či finančnom, časovom aj spoločenskom. 
Čo ma teší je, že dobré sa chváli samo a  klienti, ktorí už mali možnosť spolupracovať s profesionálom, už nikdy nepôjdu priamo na pobočku banky, či poisťovne, alebo investičnej spoločnosti, pretože profesionálny poradca má vždy komplexnejšie informácie a vedomosti, ako samotný pracovník v jednotlivej spoločnosti.

Ak sa potrebujete poradiť a nájsť najlepšie riešenie vašej hypotéky, neváhajte a kontaktujte ma, rada Vám pomôžem a zabezpečím profesionálne hypotekárne poradenstvo. 

Ing. Karin Gronová

Gepard finance

Kontaktujte nás

Zaujal Vás článok a máte záujem o BEZPLATNÚ KONZULTÁCIU s našim hypotekárnym špecialistom? Nechajte nám kontakt a my sa Vám ozveme.