Ako sa vypočíta príjem pri hypotéke?

Ako sa vypočíta príjem pri hypotéke?

Ako sa vypočíta príjem pri hypotéke?

Dĺžka čítania: 5 minút

 

Banka pri schvaľovaní žiadosti o akýkoľvek úverový produkt používa a pravidelne prehodnocuje svoj systém posudzovania schopnosti žiadateľa splácať úver, ako základné kritérium pri schvaľovaní žiadosti o úver. Pozrite sa na položky, ktoré banky posudzujú.

 

Od čistého príjmu žiadateľa odpočítavame:

  1. náklady na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných potrieb žiadateľa (tieto náklady si banky stanovujú individuálne, minimum určuje Štatistický úrad ako životné minimum, úrad ho vyhlasuje každoročne),
  2. výšku splátky poskytovaného úveru na bývanie,
  3. existujúce peňažné záväzky znižujúce príjem žiadateľa (úvery, vyživovacia povinnosť),
  4. finančnú rezervu, ktorá sa vypočítava z príjmu žiadateľa ako suma z jeho čistého príjmu, ktorá nemôže byť zaťažená žiadnym typom úverovania (minimálnu výšku tejto rezervy stanovuje svojimi opatreniami Národná banka Slovenska, v súčasnosti je to 40% z čistého príjmu).

 

Žiadateľ podpisom žiadosti o akýkoľvek úverový produkt dáva banke súhlas na overenie jeho platobnej disciplíny v úverových registroch.
 

Banka zároveň musí posudzovať celkovú finančnú situáciu žiadateľa o úver, t.j. posudzuje už existujúce úvery,  a to výšku spotrebných úverov, nebankových úverov, výšky celkových limitov na kreditných kartách a výšku limitu povoleného prečerpania na bežnom účte žiadateľa. Všetky tieto skôr poskytnuté úvery spolu s novým úverom nemôžu presiahnuť 8-násobok čistého ročného príjmu žiadateľa.

 

Banka nesmie posudzovať schopnosť žiadateľa splácať úver na bývanie len na základe toho, že hodnota založenej nehnuteľnosti určenej na bývanie presahuje výšku poskytovaného úveru na bývanie, alebo za predpokladu, že sa táto hodnota zvýši.

 

Ing. Karin Gronová

Gepard finance

Kontaktujte nás

Zaujal Vás článok a máte záujem o BEZPLATNÚ KONZULTÁCIU s našim hypotekárnym špecialistom? Nechajte nám kontakt a my sa Vám ozveme.