• Finančný sprostredkovateľ

    Profesia finančného sprostredkovateľa v oblasti hypoték je úplne bežná v krajinách s rozvinutým hypotekárnym trhom. Sprostredkovatelia tam sami zjednávajú prevažnú väčšinu hypoték (viac ako 80%).

Aj na Slovensku už táto profesia zdomácnela a každým rokom pribúda hypotekárnych úverov realizovaných prostredníctvom finančných sprostredkovateľov. GEPARD FINANCE má zmluvu s drvivou väčšinou hypotekárnych bánk a jej finanční sprostredkovatelia poznajú detailne ich produkty. Vedia vybrať klientovi tú najvýhodnejšiu hypotéku a pripraviť všetky potrebné podklady na podanie žiadosti. Sprostredkovatelia všetko v banke prejednajú a klient príde len podpísať zmluvu.

Kto je finančný sprostredkovateľ?

Z doterajších štatistík vyplýva, že na Slovensku dojedná klient v banke priamo iba 35% hypoték. Zvyšných 65% hypotekárnych úverov sprostredkujú externí partneri bánk, teda hypotekárni makléri a finanční sprostredkovatelia.

Za finančného sprostredkovateľa býva často mylne považovaný každý, kto je externým spolupracovníkom banky. Odhaduje sa, že na Slovensku existuje až 40 000 drobných sprostredkovateľov, z ktorých veľké percento má túto činnosť len ako vedľajší zárobok.

Títo spolupracovníci však nepracujú sprostredkovateľským štýlom, pretože väčšinou majú licencie len jednej alebo dvoch bánk. Celkový počet hypotekárno - sprostredkovateľských firiem neprekračuje na Slovensku dve desiatky.

Najväčší makléri slovenského trhu založili v roku 2006 Asociáciu hypotekárnych maklérov. Všetci jej členovia sa zaviazali dodržiavať vo vzťahu ku klientovi príslušný etický kódex. GEPARD FINANCE je zakladajúcim členom Asociácie hypotekárnych maklérov.

Cena za služby finančných sprostredkovateľov

Štandardné služby hypotekárnych maklérov sú pre klientov bezplatné. To ale neznamená, že finanční sprostredkovatelia pracujú zadarmo. Všetky náklady spojené s vybavením hypotéky platí príslušná banka.

Nie je pravda, že by sa sprostredkovatelia pri výbere banky riadili podľa výšky provízie - banky totiž sprostredkovateľom GEPARD FINANCE poskytujú úplne zhodné provízie.

K tomu treba pripočítať fakt, že pre finančných sprostredkovateľov je prestíž pracovať so všetkými hypotekárnymi produktmi. Keby z nejakého dôvodu uprednostňovali jednu alebo dve banky, čoskoro by o licencie iných bánk prišli.

Práca finančného sprostredkovateľa = hypotéka pohodlnejšia a lacnejšia.

Na trhu hypoték existujú desiatky hypotekárnych produktov, ktoré môžu mať tisíce rôznych kombinácií parametrov. Keď chce klient získať najvhodnejší produkt pre svoj prípad, musí obísť všetky banky, nechať si spracovať záväzné ponuky a tie si doma porovnať. Dobrý finančný sprostredkovateľ by však mal byť schopný nájsť najvhodnejší produkt už počas prvej schôdzky, a to za predpokladu, že mu klient správne oznámi všetky relevantné údaje.

Hypotekárne makléri sú v nepretržitom kontakte s bankami, preto disponujú aktuálnymi informáciami o daných produktoch a ich podmienkach. Okrem toho hypotekárne makléri ponúkajú podporu pri vybavovaní administratívy, komunikáciu so všetkými zainteresovanými stranami a vybavenie úveru. To pre klienta znamená úsporu času a tiež menej stresu a starostí. V praxi to vyzerá tak, že po výbere najvhodnejšieho produktu klient makléri dodá potrebné dokumenty na preukázanie príjmov, so sprostredkovateľom vyplní žiadosť o hypotekárny úver a sprostredkovateľ sa už postará sám o všetko ostatné.

Skompletizuje úverovú zložku klienta (v nej sa musia nachádzať dokumenty týkajúce sa ako klienta, tak nehnuteľnosti), tú odovzdá banke, sleduje proces schválenia úveru a klienta následne vyzve k podpisu úverovej zmluvy. Tú klient podpisuje v sprievode osobného sprostredkovateľa, ktorý tak v prípade nejasností môže klientovi vysvetliť jej formulácie.

Podpisom zmluvy práca finančného sprostredkovateľa zďaleka nekončí. Musí sa ešte postarať o čerpanie úveru, teda o prevod peňazí z banky na účet predávajúceho. K nemu dôjde po splnení podmienok špecifikovaných v úverovej zmluve. Dobrý finančný sprostredkovateľ je klientovi k dispozícii po celú dobu splatnosti úveru.

Veľa klientov sa obracia na sprostredkovateľa tiež preto, že vďaka veľkému objemu hypotekárnych úverov, ktoré ročne uskutoční, môžu získať špeciálne, zvýhodnené podmienky, ako sú nižšie úrokové sadzby alebo zľavy na bankových poplatkoch.

Čo všetko finančný sprostredkovateľ GEPARD FINANCE zadarmo vybaví?

  • Všetky osobné konzultácie - výpočet bonity klienta, výber najvhodnejšieho produktu podľa špecifík a požiadaviek klienta.

  • Komunikáciu s bankou - napr. rokovanie špeciálnych podmienok pre klienta.

  • Kompletizáciu úverovej zložky - teda aj zabezpečenie odhadu nehnuteľnosti, podkladov k nehnuteľnosti z katastrálneho úradu.

  • Monitoring schvaľovacieho procesu v banke.

  • Doprovod do banky na podpis úverových a záložných zmlúv - prípadne vysvetlenie formulácií v týchto zmluvách.

  • Doloženie úverovej a záložnej zmluvy na katastrálny úrad.

  • Zabezpečenie potrebného poistenia, napríklad poistenie nehnuteľnosti.

  • Pomoc pri zabezpečení splnenia podmienok pre čerpanie úverových prostriedkov.

Pri výbere vhodného finančného sprostredkovateľa buďte obozretní

Táto profesia nemá na Slovensku zatiaľ žiadnu reguláciu a môže ju vykonávať prakticky ktokoľvek. Preto je dobré pri výbere finančného sprostredkovateľa minimálne zistiť, aké má znalosti a skúsenosti, čo môže ponúknuť a s koľkými bankami spolupracuje.

Túto situáciu by mala zmeniť profesijne samoregulácia, o ktorej GEPARD FINANCE spolu s Asociáciou hypotekárnych maklérov usiluje.

GEPARD FINANCE má mnohoročné skúsenosti na trhu hypotekárneho financovania, patrí medzi najväčšie sprostredkovateľské firmy so špecializáciou na finančné sprostredkovanie a kompletné spracovávanie podkladov k úverovým produktom spojeným s financovaním nehnuteľností s najrozsiahlejšou obchodnou sieťou. Jednoduchú dostupnosť a komfortnú obsluhu klientov zabezpečujú pobočky, obchodné miesta a zastúpenia spoločnosti po celej Slovenskej republike.

Nie je náhodou, že viac ako 15 000 klientov uzatvorilo úverovú zmluvu s bankou prostredníctvom GEPARD FINANCE.