Daňový bonus na zaplatené úroky I podmienky ako ho získať

Daňový bonus na zaplatené úroky I podmienky ako ho získať

Daňový bonus na zaplatené úroky I podmienky ako ho získať

Daňový bonus na zaplatené úroky  

Ak ste platili v roku 2020 úver na bývanie pre mladých pôvodne hypotéku pre mladých,  môžete si uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky za predchádzajúce obdobie. Pre uplatnenie samotného nároku je potrebné splniť niekoľko podmienok a mať pripravené potvrdenie o sume zaplatených úrokov z Vašej banky. 
Niektoré banky sa o klientov starajú tým, že im potvrdenie o výške zaplatených úrokov pošlú počas januára poštou alebo ho automaticky vygenerujú do internet bankingu. Sú však banky, kde musíte o potvrdenie požiadať. 

Čo je to daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky?

Daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky je formou priamej daňovej úľavy. Funguje podobne ako daňový bonus na dieťa. V daňovom priznaní alebo v ročnom zúčtovaní dane sa zníži suma dane o sumu, ktorá priamo znižuje už vypočítanú daň. Ak bude daň nižšia ako daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky, rozdiel musí daňový úrad alebo zamestnávateľ vyplatiť. 

Kto si môže uplatniť daňový bonus na hypotéku?


Daňový bonus si môžu uplatniť všetci, ktorí požiadajú o hypotéku a zároveň v čase podania žiadosti spĺňajú nasledovné podmienky:


1.    vek každého žiadateľa (aj spolužiadateľa) nesmie byť viac ako 35 rokov
2.    priemerný mesačný hrubý príjem za predchádzajúci kalendárny rok nesmie presiahnuť 1,3-násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve, ktorú vyhlasuje každý štvrťrok Štatistický úrad SR, pri dvoch žiadateľoch sa vychádza z 2-násobku tejto sumy*
3.    daňovým bonusom e zákonom limitovaná suma úrokov zaplatených z úveru resp. jeho časti vo výške maximálne 50 000 €
4.    hypotéka musí byť na kúpu nehnuteľnosti, jej rekonštrukcie alebo výstavbu domu
5.    splatnosť hypotéky je v rozmedzí od 5 do 30 rokov
6.    úver je zabezpečený záložným právom k tuzemskej nehnuteľnosti 
 
Výhody a nevýhody daňového bonusu
 
Výhodou daňového bonusu môže byť to, že je možné uplatniť si ho bez ohľadu na to, v ktorej banke bude klient hypotéku splácať. Ďalšou výhodou je aj možná úspora oproti minulosti (obdobie pred r. 2018), kedy v prípade vyššej hypotéky bola najnižšia úroková sadzba len na výšku úveru do 50 000 €.
Banky na sumy nad túto hranicu dávali klientom oveľa vyššie úrokové sadzby, čiže neraz bola konečná splátka hypotéky bez štátneho príspevku pre mladých približne rovnaká ako na hypotéke bez príspevku. V tomto prípade teda daňový bonus predstavuje ďalšiu úsporu.
 
Nevýhodou tohto spôsobu zvýhodnenia hypoték pre mladých žiadateľov je to, že na realizáciu uplatnenia daňového bonusu musia vyvinúť oveľa viac vlastnej iniciatívy, už to nerobí za klientov ich banka. Jednou z nevýhod je aj to, že oproti štátnemu príspevku pre mladých ušetria klienti pri nižších výškach hypoték menšiu sumu ako doteraz.

Aký môže byť Váš maximálny príjem?

Ak ste úverovú zmluvu podpisovali v roku 2020, váš maximálny mesačný príjem počítate podľa roku 2019. Priemerná hrubá mzda podľa Štatistického úradu SR bola v tom roku 1 092 eur, čo pre účely vášho nároku na daňový bonus znamená max. príjem do 1 419,60 eura. Pri viacerých žiadateľoch o úver, čo môžu byť manželia alebo partneri je tento príjem zdvojnásobený.  

Ak ste hypotéku podpisovali ešte v roku 2019, váš maximálny príjem pre daňový bonus bol 1 316,90 eura na 1 žiadiateľa, 2 633,80 eura pri dvoch žiadiateľoch. 
Ak ste hypotéku podpisovali v roku 2018sú maximálne hranice na jedného 1240,20 eura a pre dvoch 2480,40 eura.

Ako to funguje a ako získam tlačivá?

Ak už máte potvrdenie od banky, to odovzdáte svojmu zamestnávateľovi spolu so žiadosťou o ročné zúčtovanie, ak ste podnikateľ bude prílohou k vášmu daňovému priznaniu. 

Krátka rekapitulácia: 

Ak ste zamestnaný a nepodávate daňové priznanie musíte podľa zákona požiadať o ročné zúčtovanie dane svojho zamestnávateľa najneskôr do 15. 2. 2020.
Ak podnikáte alebo patríte k zamestnancom, ktorí si budú podávať daňové priznanie sami (ak ste pracovali v zahraničí, mali ste viac zamestnávateľov, nestihli ste požiadať o ročné zúčtovanie svojho zamestnávateľa a pod.), máte na to čas do 31. 3., príp. ak požiadate o odklad podania daňového priznania, tak do 30. 6. 2021.

 

Názov banky

Akým spôsobom posiela potvrdenie

SLSP

Banka zašle Potvrdenie klientom, ktorí spĺňajú nárok na daňový bonus automaticky prostredníctvom Internet bankingu. 

 

VÚB

Banka zašle Potvrdenie klientom, ktorí spĺňajú nárok na daňový bonus automaticky prostredníctvom Internet bankingu. 

ČSOB

Banka vystaví Potvrdenie klientovi na základe jeho žiadosti osobne na pobočke.

Tatra banka

Banka vystaví Potvrdenie klientovi na základe jeho žiadosti osobne na pobočke. Potvrdenie sa vydáva na počkanie.

Prima banka

Banka zašle Potvrdenie klientom, ktorí spĺňajú nárok na daňový bonus automaticky prostredníctvom Internet bankingu

Unicredit bank

Banka zašle Potvrdenie klientom, ktorí spĺňajú nárok na daňový bonus automaticky poštou. Ostatní klienti môžu požiadať o vystavenie potvrdenia na pobočke, bude zaslané do 30 dní 

OTP Banka

Banka vystaví Potvrdenie klientovi na základe jeho žiadosti osobne na pobočke, ktorá klientovi úver poskytla. Potvrdenie zašle klientovi do 30 dní od požiadania.

Mbank

Banka vystaví Potvrdenie klientovi na základe jeho žiadosti, ktorú môže zadať cez elektronické kanály banky (cez telefonickú linku po overení kódom alebo mobilnú aplikáciu). Potvrdenie zašle klientovi do 15 dní od požiadania.

 

 

Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky nevzniká daňovníkovi, ktorý je dlžníkom zo zmluvy o úvere na bývanie, ak je súčasne spoludlžníkom z inej zmluvy o úvere na bývanie, na ktorú sa uplatňuje nárok na daňový bonus na zaplatené úroky.
Daňový bonus na zaplatené úroky si môže uplatniť aj daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky v príslušnom zdaňovacom období tvorí najmenej 90 % zo všetkých príjmov tohto daňovníka, ktoré mu plynú zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí.
Ak zomrie daňovník, ktorému vznikol nárok na daňový bonus na zaplatené úroky, nárok na daňový bonus na zaplatené úroky si môže za ustanovených podmienok uplatniť daňovník, na ktorého prešli nesplatené záväzky z úveru na bývanie po zomrelom daňovníkovi.


Koľko peňazí dostanete naspäť?

Daňový bonus má svoje limity a vy môžete čerpať daňový bonus

a)    vo výške 50 % zo sumy úrokov zaplatených za kalendárny rok
b)    maximálne vo výške 400 eur ročne. 

Na bonus máte nárok počas obdobia 5 rokov po prvom čerpaní hypotéky, pričom výška úveru s nárokom na daňový bonus je maximálne 50 000 eur. 


V prípade, že si neviete rady a potrebujete pomôcť, obráťte sa na profesionálov z Gepardu. 
Zavolajte nám +421 2 222 052 02 alebo nám napíšte na info@gepardfinance.sk 

Kontaktujte nás

Zaujal Vás článok a máte záujem o BEZPLATNÚ KONZULTÁCIU s našim hypotekárnym špecialistom? Nechajte nám kontakt a my sa Vám ozveme.