• DEVELOPERSKÉ SPOLOČNOSTI

    Cieľom spolupráce finančného sprostredkovateľa a developera je príprava a zaistenie najvýhodnejšieho financovania pri výstavbe nehnuteľností, v závislosti na plánovanom predaji koncovým klientom.

Finanční sprostredkovatelia zabezpečia developerovi najlepšie podmienky pri financovaní nehnuteľností vo výstavbe u svojich bankových partnerov. Spolu sa podieľajú na príprave finančných plánov developera, predovšetkým harmonogramu výstavby a naň nadväzujúci harmonogram čerpania úveru. Pre developera je kvalitný hypotekárny servis jednoznačnou konkurenčnou výhodou.

 


Súvisiace odkazy: